TITJUR Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 30. novembra 2005. # Almdudler-Limonade A. & S. Klein proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Trojrozmerná ochranná známka - Tvar limonádovej fľaše - Zamietnutie zápisu - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94. # Vec T-12/04. Almdudler-Limonade/OHMI (Forme d'une bouteille de limonade)