2004/528/SBZP:Rozhodnutie Rady 2004/528/SZBP z 28. júna 2004, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/293/SZBP, ktorou sa obnovujú opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)