Spoločná pozícia Rady 2005/411/SZBP z 30. mája 2005 o reštriktívnych opatreniach voči Sudánu a o zrušení spoločnej pozície 2004/31/SZBP