Písomná otázka E-5218/06 Philip Bradbourn (PPE-DE) Komisii. Nové predpisy a príjmy letísk