Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2006. Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2006.#Nuova società di telecomunicazioni SpA proti Ministero delle Comunicazioni a ENI SpA.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania Consiglio di Stato - Taliansko.#Telekomunikačné služby - Smernica 97/13/ES - Poplatky a úhrady uplatniteľné na individuálne licencie.#Vec C-339/04.