Písomná otázka E-1796/06 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Smernice o sprostredkovateľoch životného poistenia