Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. júla 1997.