Písomná otázka P-3599/04 predkladá: Chris Davies (ALDE) Komisii. Údajné porušenie kodanských kritérií Spojeným kráľovstvom