Nariadenie Komisie (ES) č. 218/2005 z 10. februára 2005 o otvorení a metóde správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. januára 2005