Písomná otázka E-2558/06 Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) Komisii. Smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach