Písomná otázka E-1541/05 Mairead McGuinness (PPE-DE) Komisii. Pochybnosti Komisie ohľadom geneticky upravených potravín