Písomná otázka P-3448/06 Sylwester Chruszcz (NI) Komisii. Označenia na cestách