Mål C-481/18: Talan väckt den 23 juli 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien