Дело C-481/18: Иск, предявен на 23 юли 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република