Nariadenie Komisie (ES) č. 1097/2004 z 10. júna 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004