Písomná otázka E-0730/06 Mogens Camre (UEN) Komisii. Podporovanie palestínskeho samosprávneho orgánu Európskou úniou