Písomná otázka E-6481/10 Lambert van Nistelrooij (PPE) Komisii. Údajné narušenie hospodárskej súťaže v rámci obchodovania s homármi v dôsledku možných dotácií za dopravu po mori