Vec C-1/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia provincial de Tarragona (Španielsko) 4. januára 2010 — Trestné konanie proti Valentín Salmerón Sánchez