Vec T-387/05: Žaloba podaná 13. októbra 2005 – Chatziioannidou/Komisia