Písomná otázka E-1786/06 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Vplyvy hluku lietadiel na schopnosť detí čítať