Písomná otázka E-1148/10 Marielle De Sarnez (ALDE) Komisii. Prístup k základným liekom