Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2018/869 z 5. júna 2018, ktorým sa predlžuje mandát vedúcej misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018)