Písomná otázka E-000226/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisii. Provokatívne vyhlásenia Turecka