Písomná otázka E-1765/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisii. Nelegálne spoplatňovanie na úkor spotrebiteľov – zodpovednosť poskytovateľov telefónnych služieb