Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2005 z 26. mája 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá