Písomná otázka E-3188/04 predkladá: Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Skládky odpadu v Írsku