Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om dubbla karriärer för idrottare