Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o dvojni poklicni poti športnikov