Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3707 — AXA/CAMAIEU) — Prípad vhodný na zjednodušený postupText s významom pre EHP