Nariadenie Komisie (ES) č. 1432/94 z 22. júna 1994, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných opatrení v sektore bravčového mäsa stanovených nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvára a ustanovuje správa niektorých colných kvót spoločenstva pre bravčové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty