Písomná otázka P-2251/06 Francesco Musotto (PPE-DE) Komisii. Možnosť použitia finančných prostriedkov Štrukturálnych fondov 2007 - 2013 na nákup železničného materiálu pre regionálnu dopravu