Písomná otázka E-2699/04 predkladá: Ivo Belet (PPE-DE) Komisii. Zavedenie Spahnovej dane, alternatívnej Tobinovej dane