TITJUR Procter & Gamble/ÚHVT Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. apríla 2004. # Procter & Gamble Company proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva. # Spojené veci C-468/01 P až C-472/01 P.