Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 15/2014 av den 9 januari 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker