Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) z 5. mája 2021.