/* */

Písomná otázka P-1303/05 Marianne Thyssen (PPE-DE) Komisii. Reforma spoločnej agrárnej politiky - nároky na príspevky - definícia pojmu poľnohospodár