1. novembra 2004 – Nová verzia EUR-Lexu!(Pozri vnútornú stranu zadnej obálky) PROPCELEX