/* */

2005/48/ES: Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 o záruke Spoločenstva pre Európsku investičnú banku na straty z úverov na určité druhy projektov v Rusku, na Ukrajine, v Moldavsku a v Bielorusku