2006/336/EÜ: Komisjoni otsus, 10. mai 2006 , millega muudetakse otsust 2005/380/EÜ, millega luuakse ettevõtete üldjuhtimise ja äriühinguõiguse valitsusväline ekspertrühm