Upravený návrh odporúčanie Európskeho Parlamentu a Rady o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na odpoveď v súvislosti s konkurencieschopnosťou európskeho priemyslu audiovizuálnych a informačných služieb (predložená Komisiou podľa článku 250, odsek 2 Zmluvy o ES)