Nariadenie Komisie (ES) č. 1661/2005 z 11. októbra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny