Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/864 tat-22 ta’ Ġunju 2020 li jistabbilixxi d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali, applikabbli mit-23 ta’ Ġunju 2020