Nariadenie Komisie (ES) č. 1452/2006 z  29. septembra 2006 , ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa správy colnej kvóty pre novozélandské maslo v období od októbra do decembra 2006 a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2535/2001