TITJUR Borella Rozsudok Súdneho dvora z 20. novembra 1975. # Camilla Borella proti Landesversicherungsanstalt Schwaben. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Sozialgericht Augsburg - Nemecko. # Vec 49-75.