Písomná otázka E-1294/06 Maria Matsouka (PSE) Komisii. Negatívna bilancia zamestnanosti v roku 2005 u gréckych zamestnancov súkromného sektora