Tzirani/Komisia TITJUR Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) zo 4. júla 2006. # Marie Tzirani proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Úradníci - Povýšenie. # Vec T-45/04.