Nariadenie Rady (ES) č. 53/2004 z 12. januára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o colné tarify spoločenstva a referenčné množstvá pre určité poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Egypte