Písomná otázka E-2151/04 predkladá: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Podpora poľnohospodárov pre ekologicky citlivé oblasti