Vec F-38/06: Žaloba podaná 14. apríla 2006 – Irène Bianchi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie