Písomná otázka E-1113/05 Richard Howitt (PSE) Komisii. Hendikep a príprava rýchlej pomoci